FANDOM


Ūdensvīri ir viena no Jūras Zvaigznes mazajām tautām. Viņi apdzīvo gan provinces piekrasti, gan lielākas un mazākas ūdenstilpnes. Ūdensvīriem biežāk nekā citām tautām piemīt vienotība ar ūdens elementu, savukārt ļoti reti - ar kādu citu elementu. Šī tirgotāju tauta dažkārt tiek saukta par Jūras Zvaigznes diplomātiem, jo ir devusi ievērojamu ieguldījumu militāru un cita veida konfliktu noregulēšanā.

Kultūra Edit

Ūdensvīri līdz pat fanātismam tic tam, ka ir augstāku spēku izraudzīti, lai kļūti par Jūras Zvaigznes labākajiem tirgotājiem. Jau mazotnē bērni mācās pārliecināšanas spēju, rakstīšanu, lasīšanu un rēķināšanu. Pusaudža gados viņi iziet iniciāciju - dodas uz attālu provinces vietu un uzsāk tirdzniecību. Atšķirībā no citām tautām, ūdensvīri var censties iziet iniciāciju vairākkārt, jo citādi nevar kļūt par īstiem tirgotājiem. Tomēr pārbaudījuma nenokārtošana ar pirmo reizi ir negods, kuru nav viegli izdzēst.

"Miers nāk par labu tirdzniecībai" - apmēram šādi var iztulkot vienu no senākajiem ūdensvīru sveicieniem. Daudzkārt tieši ūdensvīri pieaicināti palīgā, lai atrisinātu konfliktus starp Jūras Zvaigznes tautām.

Līdztekus plaši izmantotajai rakstībai ūdensvīri izmanto arī otru, slepenu alfabētu. Tas parasti tiek lietots, lai norādītu uz piederību, pretenzijām attiecībā uz piederību vai kādiem apvainojumiem. Pat tiem nedaudzajiem sveštautiešiem, kurus ūdensvīri uzņem savā vidū, šis slepenais alfabēts paliek mistērija.

Tehnoloģija Edit

Ūdensvīri izmanto gan citām tautām pazīstamās laivas, gan arī zemūdenes, kas citiem nav pieejamas. Tāpat, pateicoties savu dabisko dotību apvienošanai ar īpašu aprīkojumu, viņi spēj ienirt ļoti dziļi okeānā.

Karošana Edit

Vairākos laika posmos piekrastes ūdensvīri konfliktējuši ar zvīņļaudīm. Šie noslēpumainie ienaidnieki vairākkārt iznīcinājuši zem ūdens virsmas esošās ūdensvīru piekrastes pilsētas, izceļoties ar izcilu nežēlību. Ūdensvīru iespējas atbildēt uz šo rīcību allaž bijušas ierobežotas, jo plašajos okeānos apkārt Dienvidzemei ir neiespējami atrast zvīņļaužu apmetnes.

Ūdensvīri vienmēr cenšas saglabāt neitralitāti citu Jūras Zvaigznes tautu konfliktos, lai neciestu tirdzniecība. Tomēr izņēmums ir pirāti, kurus viņi uzskata par ūdeņu zaimotājiem. Pret pirātiem, pārsvarā Lietus salā dzīvojošajiem, ūdensvīri ir karojuši vairākkārt.

Kā izņēmuma gadījumi ir minami dažu atsevišķu ūdensvīru vadoņu iniciatīva veikt preventīvus triecienus mazajām tautām, kuras apdraud drošu tirdzniecību. Spilgtākais piemērs ir cīņa pret harpijām. Vairākās militārās kampaņās ūdensvīri ir plašās teritorijās iznīcinājuši harpiju apmetnes.

Ūdensvīru kareivji ļoti pārdzīvo, ja tiek saņemti gūstā. Tas viņiem ir liels negods. Lai to dzēstu, jāpavada četrdesmit dienas ilgstošs atkārtots karavīra treniņu un iesvētīšanas posms.

Sadzīve Edit

Vienīgās vietas Jūras Zvaigznē, kur iespējams noķert bruņurupučus, ir provinces dienvidu piekraste. Ilgu laiku dienvidu piekrastes ūdensvīriem izdevies saglabāt noslēpumā ugunsgaļas - sava visslavenākā gaļas ēdiena - recepti. Tas ir gatavots no bruņurupuča gaļas, izmantojot asas garšvielas, kas iegūtas no visiem provinces nostūriem. Ugunsgaļa ir viena no precēm, kas ūdensvīriem atnesusi vislielāko bagātību.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.