FANDOM


Ūdensvīru Brāļu kari (652 - 662 2L) ir militārs konflikts Otrajā laikmetā starp Jūras Zvaigznes trijām ūdensvīru grupām. Šīs grupas apvienoja attiecīgi piejūras ūdensvīrus, upju un ezeru ūdensvīrus un apakšzemes ūdensvīrus. Konflikts sācies, kad nezināmi slepkavas vienā un tajā pašā dienā un stundā nogalinājuši visu triju grupu līderu mantiniekus. Katra no grupām to uzskatījusi par uzbrukumu no pārējām divām. Konfliktu saasinājis tas, ka, atbilstoši tradīcijai, visas trīs grupas sūtīja savus algotos slepkavas pie ienaidniekiem, lai atriebtos par sava troņmantnieka nāvi. Tādējādi katra grupa uzskatīja, ka pret viņiem vērstais uzbrukums, kuru šoreiz tik tiešām veica brālēni ūdensvīri, apliecina viņu vainu. Kā slepkavas izmantoti gan paši ūdensvīri, gan arī ķirzi.

Konflikts ildzis desmit gadus un ticis atrisināts ar cilvēku diplomātiskajām pūlēm. Septiņas dienas garais miera sarunu process noticis pie bagātīgi klātiem galdiem, no kuriem neviens nav baudījis ne kripatiņu, baidoties no saindētiem produktiem. Kopš tā laika ūdensvīri savu gadu sāk ar septiņas dienas ilgām dzīrēm. Tajās gan tiek ēsts no bagātīgi klātiem galdiem.

Pēc kara bijusi izpostīta ūdensvīru tirdzniecības sistēma. Lielu materiālo ieguldījumu tās atjaunošanā devuši provinces cilvēku vadoņi. Kopš tā laika pastāv ļoti cieša sadarbība starp ūdensvīriem un vairākām cilvēku grupām.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.