FANDOM


Brīvais Kritiens ir zemes mehu pazemes pilsētvalsts zem Jūras Zvaigznes austrumu kalniem. Savu nosaukumu tā ieguvusi, jo atrodas dziļi pazemē, tomēr vēl dziļāk zem tās ir nebeidzami bezdibeņi. Tiek uzskatīts, ka pazemes ceļi stiepjas no Brīvā Kritiena centra uz daudzām provinces vietām un pat tālāk uz austrumiem, uz Debesu Kalnu provinci.

Brīvais Kritiens apvieno lielāko daļu provinces zemes mehu. Tomēr mazāks skaits tautiešu, kuriem ir vēsas attiecības ar šo valsti, izveidojuši paši savas kopienas. Tās apvienojas klanu grupā, kuras kopējais nosaukums ir Akmens Kurmis.

Dzīve pazemē Edit

Leģendas vēstī, ka ļoti dziļi Jūras Zvaigznes pazemē ir tikpat bagātīga daba kā virs zemes. Tur esot daudzpusīga augu valsts, ūdeņi, gaismas avoti un derīgie izrakteņi. Tiek uzskatīts, ka šīs visdziļākās dzelmes apdzīvo zemes mehiem radniecīga tauta, kura vien retumis kontaktējas ar Brīvo Kritienu.

Kultūra Edit

Brīvā Kritiena iedzīvotāji uzskata sevi par Jūras Zvaigznes seno zināšanu glabātājiem. Ar "zināšanām" viņi saprot materiālus objektus, sākot no antīkiem traukiem un beidzot ar seniem ieročiem un darbarīkiem. Šīs valsts iedzīvotāji maz interesējas par citu tautu rakstītā vai mutiskā vārda saglabāšanu. Savukārt visu provinces tautu materiālos objektus viņi ir uzkrājuši lielā skaitā savās apakšzemes velvēs.

Tehnoloģija Edit

Kopš Pirmā laikmeta saglabājušies nostāsti, ka Brīvā Kritiena vadoņi spēj izraisīt zemestrīces, lai atriebtos tiem, kuri darījuši pāri viņu tautai. Arī daļa zinātnieku sliecas piekrist šai teorijai. Viņi pamato, ka zemes mehiem ir zināmas tektoniskās līnijas, uz kurām iedarbojoties, teorētiski var izraisīt zemes kustības attālās vietās.

Karošana Edit

Tautas, kurām nelaimējies karot pret Brīvā Kritiena cīnītājiem, stāsta leģendas par neuzveicamiem un neievainojamiem akmens karavīriem. Lai gan zemes mehi nav neuzvarami, tomēr viņi izmanto slepenas prasmes, lai uz ierobežotu laiku par gandrīz tādiem kļūtu. Brīvā Kritiena karaspēka pamatu veido kājnieki, tomēr ir redzēti arī jātnieki uz noslēpumainiem akmens dzīvniekiem. Taču par šiem dzīvniekiem nav nekādu ziņu ilgstošajos miera periodos.

Sadzīve Edit

Šīs valsts zemes mehi uztur ciešas tirdzniecības saites ar provinces ūdensvīriem.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.