FANDOM


Debesu smēdes ir no agrīna Pirmā laikmeta saglabājušās kalves. Tās ir izkaisītas pa visu Dienvidzemi, un tajās var izveidot augstas kvalitātes metāla izstrādājumus. Daudzas apdzīvotas vietas ir izaugušas ap tām. Vairākkārt tās kļuvušas par iemeslu militāriem konfliktiem. Savukārt tajās veidotie ieroči ir augstu vērtēti, tādēļ bieži nolaupīti, nokļūstot no viena īpašnieka pie cita. Šie ieroči vienmēr kalpojuši kā statusa apliecinājums.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.