FANDOM


Debesu tirgoņi ir slavena Ceturtā laikmeta tirgotāju grupa, kas apceļojusi Dienvidzemi savos Debesu flotes dirižabļos. Šie tirgoņi pārstāvējuši dažādas tautas un tādēļ ievērojuši politisko neitralitāti. Leģendas vēstī, ka viņiem izdevies atklāt mūžīgi darbojošos dzinēja principu, ko viņi izmantojuši, lai izveidotu sev lidojošu pili vairākas jūdzes virs zemes.

Kultūra Edit

Šai daudzu tautu organizācijai ir pašai savas kultūras iezīmes un paražas. Piemēram, godājamie mirušie tiek kremēti, un viņu pelni izkaisīti no gaisa kuģiem. Savukārt jaundzimušie neilgi pēc dzimšanas ir "stādīti saules priekšā," uznesot viņus kuģu augstākajā punktā.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.