FANDOM


Dedari ir Dienvidzemes pamatiedzīvotāji, kuriem Trešajā laikmetā izveidojusies īpaša sasaiste ar gaisa elementu. Viņi ir apmēram sešas pēdas gari, zilādaini humanoīdi. Dedari sākotnēji apdzīvojuši Debesu kalnus. Visa viņu kultūra balstās uz debesu un zvaigžņu apjūsmošanu.

Sabiedrība Edit

Dedaru galvenais sabiedrības elements ir cilts, kas apvienojusies konkrēta mērķa sasniegšanai. Kad šis mērķis ir sasniegts vai atzīts par nesvarīgu, cilts locekļi pievienojas cita ciltij, parasti ar līdzīgu mērķi. Tāpat arī, rodoties jaunam izaicinājumam, no vienas vai vairākām ciltīm atdalās dedari, kas izveido jaunu cilti.

Kultūra Edit

Dedari krietni vairāk ciena gudrību nekā spēku. Sabiedrības struktūra ir galvenokārt pakārtota indivīdu intelektam, mazākā mērā - emocionālajam pienesumam un empātijai. Fiziskais spēks tiek attīstīts zemākajiem sabiedrības slāņiem, kuri nav atzīti par pienācīgi gudriem vai empātiskiem. Jau drīz pēc piedzimšanas bērni tiek vērtēti, cenšoties noteikt to stiprās puses. Intelektuāli apdāvinātākie bērni tiek apmācīti, lai kļūtu par līderiem un vadītājiem.

Iespējams, tieši dedari no visām kontinenta tautām piešķir vislielāko nozīmi sapņiem. Tajos viņi meklē atbildes uz sadzīviskiem un valstiskiem jautājumiem. Dedari bieži vien neapmierinās ar miegā redzamiem sapņiem, viņi mēdz izmantot meditācijas, vīraka elpošanu un citus paņēmienus, lai nokļūtu sapnī, kad vien tas ir vajadzīgs. Citu tautu pētnieki dažkārt norāda uz biežas šādas sapņošanas iespējamo bīstamību. Savukārt paši dedari apgalvo, ka tas var būt bīstami citām tautām, bet ne viņiem pašiem.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.