FANDOM


Dienvidzeme ir viens no Pirmplanēta kontinentiem. Tālu uz ziemeļiem atrodas Ziemeļzeme, savukārt uz rietumiem ir Rietumzeme.

Piektajā laikmetā tai dots vārds "Ašarata." Tam par pamatu bijis apstāklis, ka visa Piektā laikmeta garumā ašari bijuši kontinenta valdnieki.

Dienvidzemi veido 12 provinces.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.