FANDOM


Dvēseļu grāmatas ir leģendās pieminēti teksti, kas katram to lasītājam sniedz atšķirīgu informāciju, atbilstoši viņu nolūkiem un sagatavotības pakāpei. Daļa respektējamu pētnieku vispār nopietni apšauba šādu priekšmetu esamību. Savas šaubas viņu pamato ar to, ka pergamentiem vai papirusiem nevar piemist apziņa un griba, kas nepieciešamas, lai komunicētu ar lasītājiem.

Tomēr šādas leģendas ir visai biežas. Vienas no tām stāsta par dvēseļu grāmatu lielo lomu sara magas apguvē. Bet citas apgalvo, ka šīs grāmatas ir pieejamas daudziem Ledus bruņiniekiem.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.