FANDOM


Dvēseļu saite ir dziļa emocionāla sasaiste un arī formāli noslēgts līgums starp diviem indivīdiem. Tā ļauj ielūkoties vienam otra domās, noguruma brīžos smelties no otra fiziskos spēkus un pat izmantot otra iegūtās cīņas prasmes vai citas zināšanas. Tomēr, ja viens no šī pāra mirst, nepaspējis veikt ļoti sarežģīto, praktiski gandrīz neiespējamo saišu saraušanu, tad drīz mirst arī otrs.

Vairāki no Dienvidzemes izcilākajiem varoņiem ir noslēguši dvēseles saites.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.