FANDOM


Dzelzs vaboles ir lieli, samērā inteliģenti kukaiņi, kuri tiek izmantoti kā darbaspēks Mūžīgā Meža provincē. Tās spēj sasniegt pat piecu pēdu augstumu. Strādā apmēram desmit līdz divdesmit indivīdu grupās, kuras vada tā sauktās "princeses." Savukārt princeses ir pakļautas "karalienēm." Vienas karalienes vadībā var būt vairāki simti princešu. Kad dzelzs vaboļu skaits pārlieku pieaug, kāda no vecākajām princesēm nošķiras no kopienas, paņemot līdzi apmēram pusi no vabolēm un pati kļūstot par jaunās kopienas karalieni.

Dzelzs vaboles ir pielīdzināmas citiem paklausīgiem mājdzīvniekiem. Tās visvairāk strādā dārzos un labības laukos. Mazākā mērā palīdz celtniecībā vai derīgo izrakteņu ieguvē. Atšķirībā no radniecīgajām Pērkona vabolēm, tās ir ļoti miermīlīgas.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.