FANDOM


Dziļās uguns cietums ir Dienvidzemes drošākā un slepenākā ieslodzījuma vieta, kas izveidota Ceturtā laikmeta (312 4L) sākumā. To radījuši rasistiskai organizācijai - Tumšās Saules brālība - piederoši kvatori. Ceturtā laikmeta gaitā ir dokumentēts tikai viens veiksmīgs izbēgšanas gadījums. Nedaudzos gadījumos ieslodzītie tikuši atbrīvoti. Balstoties uz šo psiholoģiski dziļi iespaidoto personu liecībām, Dienvidzemē radies uzskats, ka šis cietums pastāv ārpus laika un telpas. Tomēr pētnieki sliecas domāt, ka Dziļās uguns cietums atrodas Uguns Jūras provincē.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.