FANDOM


Dziedātājzirnekļi ir ar elementiem saistītas, inteliģentas un cildenas būtnes Mūžīgajā Mežā. Šie milzīgie zirnekļveidīgie sazinās ar skanīgām dziesmām. Pirmā laikmeta pašā sākumā viņi dāvājuši savas zināšanas un dziedināšānas spējas mežļaudīm, tādējādi ļaujot rasties dziedošajiem dziedniekiem. Taču drīz indes milži samaitājuši lielāko dziedātājzirnekļu daļu, padarot viņus par vardarbīgajiem kaucējzirnekļiem. Pēc indes milžu iznīcināšanas dziedātājzirnekļi centušies izārstēt savus samaitātos brālēnus, bet nesekmīgi.

Ķermeņa uzbūve Edit

Dziedātājzirnekļi ir no četrām līdz 20 pēdām lieli zirnekļveidīgie ar astoņām kājām un astoņām acīm. Kājas ļauj ātri skriet pa zemi un veikli kāpt pa kokiem vai citām vertikālām virsmām. Redze pēc dabas ir vāja, taču ķermenī integrētie tehnoloģiskie uzlabojumi to ir padarījuši daudz labāku. Ievērojama fiziskā priekšrocība ir "zaļās asinis," kas ļauj ātri sadziedēt ievainojumus. Tīklu veidošanas spēja ir noderīga gan cīņā ar ienaidnieku, gan dažādos celtniecības projektos. Ārējo ausu trūkumu kompensē gan daudzie matiņi uz kājām, kas uztver vibrācijas, gan arī tehnoloģiski risinājumi dzirdes uzlabošanai.

Dziedātājzirnekļi no dabas ir jūtīgi pret uguni, taču šo trūkumu daļēji kompensē dažādi tehnoloģiskie risinājumi, piemēram, ārējās bruņas. Līdzīgā veidā - ar adaptīvām bruņām - tiek aizsargātas arī nedaudzas jūtīgās vietas galvas apvidū. Vislielākais fiziskais trūkums ir zemie dzimstības rādītāji. Pirmā laikmeta sākumā indes milži samaitājuši lielāko daļu dziedātājzirnekļu, padarot viņus par agresīviem kaucējzirnekļiem. Tie, kuri pārvarējuši šo degradāciju, guvuši dzimstības līmeni izraisošus ģenētiskus bojājumus (kaucējzirnekļi necieš no šādas problēmas).

Sabiedrība Edit

Pastāv trīs dziedātājzirnekļu pilsētvalstis - Ledus Tīkls ziemeļos, Saules Tīkls dienvidos un Rītausmas Tīkls austrumos. Pirmajā Kaucējzirnekļu karā iznīcināta ceturtā un nozīmīgākā, rietumos bijusī dziedātājzirnekļu pilsētvalsts - Zināšanu Tīkls.

Katras pilsētvalsts priekšgalā ir Lielā māte. Savas dienas viņa lielākoties pavada noslēpumainā, sapnim līdzīgā stāvoklī - vērpējdziesmā. Būdama šajā stāvoklī, Lielā māte dziedot, klausoties un sapņojot saplūst ar pagātni, tagadni un nākotni, ar visiem Mūžīgā Meža ļaudīm. Taču šajā laikā viņa ir fiziski neizsargāta. To izmantojuši kaucējzirnekļi, Pirmajā Kaucējzirnekļu karā nogalinot Gudrības Tīkla Lielo māti un sagraujot viņas valsti.

Faktisko pārvaldīšanu katrā pilsētvalstī veic Septiņas gudrās mātes.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.