FANDOM


Eibato ir spēcīga tauta, kas Pirmajā laikmetā apdzīvojusi Varavīksnes Krastu un skarbi valdījusi pār šīs provinces iedzīvotājiem. Viņi ir devuši ļoti lielu ieguldījumu Zemes elementa izpratnē, lai gan nav bijusi Pirmā laikmeta izredzētā tauta. Pastāv uzskats, ka neviena cita tauta nekad nav devusi tik daudz kāda elementa izpētīšanā, kā to darījuši eibato ar Zemes elementu.

Neizprotamā kārtā šī tauta zaudējusi varu, būdama tās pašā zenītā, un tikusi iznīcināta dažu desmitgažu laikā (~7620-7660 1L). Pētnieki spriež, ka eibato ir iesaistījušies kādā riskantā projektā un pārvērtējuši savas spējas. Pārējās Varavīksnes krasta tautas iznīcinājušas eibato kultūras pieminekļus un citas liecības par viņiem, kā vienīgo mantojumu atstājot dziļu izpratni par Zemes elementu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.