FANDOM


Elementālļaudis ir vispārējs termins, lai apzīmētu lielu daļu Dienvidzemes iedzīvotāju, kam ir līdzīgs fiziskais veidols. Atšķirībā no humanoīdiem, kuriem, līdzīgi dzīvniekiem, ir ķermeniska miesa, elementālļaužu "ķermeņus" veido kāds elements - zeme, ūdens, gaiss, uguns vai mežs. Vienas elementālļaužu tautas ietvaros var būt vērojama liela fiziskā daudzveidība izmēra vai formas ziņā.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.