FANDOM


Mazākajai daļai no Dienvidzemes iedzīvotājiem ir sasaiste jeb vienotība ar kādu no elementiem. Katrā laikmets izņēmums ir šī laikmeta izredzētā tauta, kuras pārstāvjiem daudz biežāk ir iedzimta vienotība ar kādu no elementiem.

Pirmais laikmets dāvāja vienotību tikai ar vienu vienīgu, pirmo elementu - zeme.

Otrais laikmets piepulcēja otru elementu - ūdens.

Trešais laikmets piepulcēja trešo elementu - gaiss.

Ceturtais laikmets piepulcēja ceturto elementu - uguns.

Piektais laikmets piepulcēja piekto elementu - mežs.

Pētnieki ir vienisprātis, ka Sestais laikmets un Septītais laikmets atnāks ar vēl diviem elementiem. Tomēr nav zināms, kuri tie būs. Viens no biežākajiem minējumiem ir metāls. Tomēr tā ir tikai viena no nepierādāmām hipotēzēm.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.