FANDOM


Elementu slēģi ir mehānismi, kas aizsargā durvis no neatļautas atvēršanas. Lai durvis atvērtu, jāuzmin slēģa piedāvātā mīkla, kuras atrisināšanai jāveic darbības ar attiecīgo elementu. Ja netiek veikta pareiza darbība, iedarbojas slazds, kurš var pat nogalināt. Īpaši sarežģīti slēģi izmanto divus vai vairāk elementus, tādējādi ir nepieciešami divi vai vairāki indivīdi, kas vienoti ar elementiem. Persona, kas nav vienota ne ar vienu elementu, teju vienmēr ir pilnīgi bezspēcīga savos centienos atdarīt aizsargājamās durvis.

Elementu slēģus Otrajā laikmetā (916 2L) izgudroja divi Varavīksnes Mistēriju skolas audzēkņi, kuru vārdi ir vēsturei zuduši, sodot viņus par kādu nodarījumu. Sākotnēji slēģi bijuši pieejami tikai ļoti šaurām, ar minēto skolu saistītām aprindām. Tomēr kāds students atklājis slēģu uzbūves mehānismus plašākām masām. Par to viņš, iespējams, nogalināts.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.