FANDOM


Kaucējzirnekļi ir ar elementiem saistītas, inteliģentas un agresīvas būtnes Mūžīgajā Mežā, kuras Pirmā laikmeta sākumā mākslīgi radījuši indes milži. Šī radīšana notikusi, samaitājot un paverdzinot cildenos dziedātājzirnekļus, un tiek uzskatīta par neatgriezenisku. Pēc atbrīvošanās no indes milžu verdzības (2470 1L) kaucējzirnekļi nostiprinājuši savas pilsētvalstis un uzkrājuši spēkus, līdz 2612 1L uzsākuši asiņainu karagājienu pret pārējiem provinces iedzīvotājiem. Tikuši sakauti, tomēr ne iznīcināti. Turpmāk katra laikmeta sākumā, parādoties sasaistei ar jaunu elementu, kaucējzirnekļi devušies iznīcības pilnā karagājienā ar mērķi iekarot Mūžīgo Mežu.

Ķermeņa uzbūve Edit

Kaucējzirnekļi ir no četrām līdz 25 pēdām lieli zirnekļveidīgie, kas ievērojami līdzinās saviem mazliet inteliģentākajiem, bet augumā nedaudz mazākajiem senčiem - dziedātājzirnekļiem. Kaucējzirnekļiem tāpat ir astoņas kājas, astoņas acis un matiņi uz kājām, kas uztver vibrācijas. Arī "zaļās asinis," kas nodrošina ievainojumu sadziedēšanu (pat vēl ātrāk nekā dziedātājzirnekļiem), un spēja radīt tīklus (vēl lielākā daudzumā un vēl izturīgākus nekā dziedātājzirnekļiem).

Tāpat kā senčiem, piemīt vājums pret uguni, un ir jūtīgas dažas vietas galvas apvidū. Šos trūkumus novērš ar tehnoloģiskiem risinājumiem (kuri gan ievērojami atšķiras no dziedātājzirnekļu lietotajiem). Atšķirībā no senčiem, kaucējzirnekļiem piemīt veselīgi dzimstības rādītāji, kas ļauj izveidot milzu armijas karam vai nepārredzamus strādnieku pūļus celtniecībai.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.