FANDOM


Dažādās Dienvidzemes vietās un dažādos laikmetos ir izmantoti atšķirīgi paņēmieni, lai pavērstu laikapstākļus sev vēlamā veidā. Vairumā gadījumu šīs darbības veic ar ūdeni vai gaisu vienībā esošie. Īpaši attīstīta laikapstākļu kontrole bijusi Debesu flotes tirgoņiem.

Katrai provincei ir raksturīgas iezīmes laikapstākļu kontrolei. Piemēram, Jūras Zvaigznē esošajā Lietus salā atrodas Lietus obelisks, kuru salas iedzīvotāji izmantojuši gan pirātisku sirojumu veicināšanai, gan aizsargājot sevi no ārējiem draudiem.

Vēsturē ir bijuši gadījumi, kad laikapstākļu pārvaldītāji iznīcinājuši veselas flotes vai karapulkus. Indivīdi ar īpašām dotībām šajā sfērā allaž tikuši cienīti. Mazajās tautās viņi bieži kļuvuši par savas kopienas līderiem.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.