FANDOM


Laikmets ir garš posms Dienvidzemes vēsturē, kas ilgst vairākus gadu tūkstošus. Katra laikmeta sākumā daļa iedzīvotāju ieguvusi vienotību ar kādu elements. Tāpat arī katrā no laikmetiem kāda tauta ir guvusi sevišķas dāvanas attiecībā uz elementiem.

Pirmais laikmets ļāvis iegūt vienotību ar zemes elementu. Šī laikmeta īpaši apdāvinātā tauta ir arenieši.

Otrais laikmets ļāvis iegūt vienotību ar ūdens elementu. Šī laikmeta īpaši apdāvinātā tauta ir dzelkšņi.

Trešais laikmets ļāvis iegūt vienotību ar gaisa elementu. Šī laikmeta īpaši apdāvinātā tauta ir dedari.

Ceturtais laikmets ļāvis iegūt vienotību ar uguns elementu. Šī laikmeta īpaši apdāvinātā tauta ir kvatori.

Piektais laikmets ļāvis iegūt vienotību ar meža elementu. Šī laikmeta īpaši apdāvinātā tauta ir ašari.

Sestais laikmets un Septītais laikmets ir tikuši pieminēti senos vēsturiskos tekstos. Par tiem nav pieejama skaidra informācija. Tomēr no nedaudzo saglabājušos tekstu fragmentiem pētnieki secinājuši, ka šo tekstu autori ir bijuši stingri pārliecināti par to, ka septiņi laikmeti neizbēgami nomainīs viens otru.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.