FANDOM


Ledus bruņinieki ir godājami karotāji, diplomāti un filozofi Ziemeļu Salās. Šis nosaukums pirmo reizi izmantots Otrajā laikmetā un attiecināts uz cilvēkiem, kuri seko cildeniem ideāliem, tostarp godīgai cīņai, vājāko aizsardzībai un cieņai pret sievietēm. Par kandidātiem agrīnā vecumā tiek izraudzīti puiši no dažādiem sabiedrības slāņiem. Pēc ilgstošiem treniņiem un vienatnē pavadīta laika mazākā daļa kandidātu tiek iniciēti, bet pārējie, zemāk novērtētie atgriežas pie savām ģimenēm. Ieguvuši Ledus bruņinieka statusu, šie vīrieši kalpo par sabiedrības paraugu un sirdsapziņu. Viņi pārsvarā ievēro neitralitāti bruņotos konfliktos, tomēr iesaistās noziedznieku apkarošanā un citās cīņās, kuras paši uzskata par taisnīgām.

Organizācija Edit

Ledus bruņinieku augstākais vadītājs ir Ledus mestrs. Tikai nedaudzi zina viņa patieso identitāti. Tiek baumots, ka Ledus mestrs bieži ceļo pa provinci kā ubags vai tirgotājs, neviena nepazīts.

Kultūra Edit

Ledus bruņiniekiem ir jāprot ieklausīties sevī un citos. Viņiem ik dienu ir jāpavada laiks klusumā. Baumo, ka daži no viņiem spēj lasīt domas un sarunāties ar dzīvniekiem. Šie dzīvnieki mēdzot paklausīt Ledus bruņiniekam, kalpot viņam un pat cīnīties viņa vadībā.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.