FANDOM


Lielā Gudrinieku sala ir sala Jūras Zvaigznes dienvidos. Trešā laikmeta sākumā (185 3L) tā kļuvusi par izglītības un pētniecības centru elementu studēšanai. Samērā ātri Lielā Gudrinieku sala izveidojusies par nozīmīgāko ārpus Varavīksnes krasta esošo izglītības centru. Tās vidū atrodas Gudrības tornis.

211 3L sākusies nesamierināma sāncensība starp Lielo Gudrinieku salu un Varavīksnes Mistēriju skolu.

Lielās Gudrinieku salas mazāk apdāvinātie pārstāvji bieži vien nenododas pētniecībai, bet ceļo pa pasauli, meklēdami jaunus audzēkņus. Tos viņi atrod un piesaista, rīkojot spēles un sacensības. Tajās tiek neuzkrītoši noteikta bērnu un jauniešu sasaiste ar elementiem.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.