FANDOM


Lietus sala ir Jūras Zvaigznes lielākā sala, kas atrodas provinces ziemeļos. Kādreiz tā tikusi uzskatīta par piederošu Ziemeļu Salu provincei, bet pēc Ledus kara starp abām provincēm, balstoties uz Lietus salas līgums (4128 1L), tā nonākusi Jūras Zvaigznes pārvaldībā.

Kopš Otrā laikmeta salas iedzīvotājiem bijušas spēcīgas alkas pēc sava attīstības ceļa, kas bieži izpaudušās pirātismā. Ilgus laika posmus Lietus salā pastāvējusi spēcīga pilsētvalsts ar brīvostu. Vairākkārt tā kalpojusi kā bāze pirātisma operācijām, sirojot Jūras Zvaigznes piekrastē un Ziemeļu Salās.

Lietus salas centrā atrodas Lietus obelisks, kurš ļauj salas iedzīvotājiem ievērojami ietekmēt laika apstākļus visā provinces piekrastē. Obelisks ir bijis ļoti noderīgs gan uzbrūkot, gan aizsargājoties. Pirms sirojumiem vai aizsargājoties no iebrukumiem, Lietus salas pirāti izraisījuši vētras, kas sadragājuši ienaidnieka kuģus.

Savukārt viscaur salas piekrastē aptuveni vienādos attālumos viens no otra atrodas novērošanas torņi. Tajos ir uzstādītas spēcīgas optiskas un cita veida iekārtas, kas ļauj sajust pa ūdens virsmu vai zem ūdens tuvojošos ienaidniekus. Salas ļaudis glabā leģendas par to, ka kādreiz ir bijis iespējams izveidot vairogu pāri salai. Šī vairoga centrs atradies virs lietus obeliska, bet malas nolaidušās starp novērošanas torņiem un jūru. Vairogu no jūras puses neesot spējis šķērsot neviens, kuram bijuši kādi ļauni nodomi pret salu vai tās iedzīvotājiem.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.