FANDOM


Meža megalīti ir milzīgu, neaptēstu akmeņu krāvumi, kurus Mūžīgajā Mežā uzstādījuši Zināšanu Tīkla celtnieki. Tie uzcelti par godu ievērojamiem notikumiem to precīzās norises vietās. Tā kā pēc Zināšanu Tīkla iznīcināšanas (2616 1L) provincē ir uzcelti vēl daži meža megalīti, tiek uzskatīts, ka kāda nezināma ļaužu grupa ir saglabājusi iznīcinātās valsts prasmes šo milzīgo objektu radīšanā.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.