FANDOM


Meža vientuļnieki ir mežļaužu vīriešu grupa, kas apdzīvo grūti pieejamas Mūžīgā Meža vietas. Tur viņi nododas meditācijai, filozofijai un cīņas mākslas pilnveidei. Retumis viņi savā vidū uzņem daudzsološus jaunekļus, kuriem tikusi paredzēta dižena nakotne.

Viens no Meža vientuļnieku filozofijas principiem ir preventīva trieciena došana. Apmācamie jaunekļi dažkārt tiek sūtīti uzbrukumā lielceļu laupītājiem, pirātiem un citiem ļaundariem. Tomēr arī tad viņiem jāpieturas pie noteikumu virknes - ko drīkst un ko nedrīkst nogalināt, apžēlot, iznīcināt.

Dažkārt tiek izveidota spēcīga dvēseļu saite starp skolotāju un audzēkni. Tā palīdz audzēkņiem ātri sasniegt dižus panākumus. Taču šai steigai ir arī cits iemesls - sasniegt iespējami daudz, pirms saite tiek pārrauta neilgi pirms meistara nāves.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.