FANDOM


Pirāti ir bieža parādība Dienvidzemes piekrastē, mazākā mērā - iekšējos ūdeņos. Dažkārt tie izmantoti konfliktā esošu tautu savstarpējo rēķinu kārtošanā. Arī pašas pirātu grupas parasti ir savstarpēji naidīgas. Vairākkārt pirāti izveidojuši nocietinātas pilsētas, kas varējušas pastāvēt autonomi un nozīmīguma ziņā mēroties ar sava laikmeta nozīmīgākajām apdzīvotajām vietām.

Vēsture Edit

Senākās rakstītās liecības par pirātiem rodamas Dziesminieka piezīmes, kas datētas ar Pirmo laikmetu. Autors saka:

"Ak, lielās bailes, kad jūru valdnieki
Nāk šņākdami mūsu ciematos,
Ar varu ņemdami, kas iepatīkas."
Otrajā laikmetā pirātisms kļūst par vairāku piekrastes tautu pamatnodarbošanos visā Dienvidzemē. Trešajā laikmetā izveidojas spēcīgas sabiedrības kustība pret pirātismu, un dažiem gadsimtiem šķiet, ka šī prakse varētu būt izzudusi. Līdz tā atgriežas ar nebijušiem mērogiem Ceturtajā laikmetā, pateicoties kuģniecības attīstībai, kas saistīta ar metāla kuģu izveidi un kuģa dvēsele izmantošanu. Jūras lauvas eposs liecina, ka kāda pirātu pilsēta, faktiski pilsētvalsts, savā kontrolē ieguvusi kuģi ar dimanta dvēseli. Tas ļāvis izveidot neuzveicamu floti, kura pusotru gadsimtu sirojusi Dienvidzemes rietumu, dienvidu un austrumu jūrās. Līdz Nogrimušās piramīdas kauja vairāku tautu apvienotajiem spēkiem izdevies gūt dārgu uzvaru, pārtraucot šo tumšo vēstures posmu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.