FANDOM


Plēsoņu Zeme ir neliela valsts Jūras Zvaigznes ziemeļaustrumos. To apdzīvo moh'a'ker - no elementiem šķirti ļaudis, kuri ir īpaši apdāvināti ar dažādām fiziskām spējām. Jūras Zvaigznes iedzīvotāji ikdienā viņus sauc vienkārši par "plēsoņām." Viena valsts daļa atrodas zem kalniem, savukārt pārējo - virszemē esošo - valsts daļu no pārējās provinces nošķir augsti un nesatricināmi mūri.

Sabiedrība Edit

Plēsoņu Zemes iedzīvotāju jeb, sadzīviski izsakoties, plēsoņu sabiedrība ir daudz civilizētāka nekā tas šķiet tiem, kuri dzīvo ārpus viņu valsts augstajiem mūriem. Tā apvieno gan uz indivīdu, gan uz kopējo labumu orientētas sabiedriskās struktūras īpašības.

Individualitāte izpaužas katra plēsoņas augstajā pašapziņā. Ikviens Plēsoņu Zemes pārstāvis uzskata, ka, par spīti savai nespējai būt vienotam ar elementiem un apkārtējo tautu naidīgajai attieksmei, viņš ir unikāls un neatkārtojams indivīds. Šo apziņu pastiprina izpratne par to, ka moh'a'ker ir radušies vēlāk par pārējām tautām. Tādēļ viņi nejūtas saistīti ar pārējo tautu kļūdām un vainām, bet pašpārliecināti skatās nākotnē.

Tajā pašā laikā plēsoņas izjūt lielu kopības sajūtu cits ar citu. Šajā pasaulē, kur uz viņiem teju visi skatās ar aizdomām, Plēsoņu Zeme dod patvērumu un mierinājumu. Šī valsts un tās iedzīvotāji ir izstumtie ārpus mūriem, tādēļ viņi ir savējie cits citam.

Plēsoņu Zemes augstākais vadonis ir Dižais Barons. Viņš tiek izvēlēts no Baronu Augstās padomes vidus, ko veido septiņi baroni, kas katrs atbild par savu valsts dzīves sfēru. Katram no šiem septiņiem baroniem ir pakļauts "ceļš" ar tūkstosiem darbinieku. Piemēram, Drosmes ceļš atbild par valsts aizsardzību. Godīguma ceļš nodrošina tiesu sistēmu. Savukārt Žēlsirdības ceļš rūpējas par dzīves pabērniem. Katra ceļa darbinieki veic tetovējumus, kuri norāda uz viņa amatu un pilnveidošanās sasniegumiem.

Pārējā sabiedrības daļa tiek saukta par "kandidātiem." Viņi cenšas sevi pierādīt, lai tiktu uzņemti kādā no ceļiem.

Kultūra Edit

Plēsoņu Zemes kultūra ir interesants viņu pirmstēvu tautu kultūru sajaukums. Piemēram, no dedariem cēlušies moh'a'ker ir pārņēmuši saviem pirmstēviem raksturīgo iedziļināšanos sapņos un vīraka izmantošanu, lai sāktu sapņot vajadzīgā brīdī. Savukārt ūdensvīru pēcteči no saviem pirmstēviem pārņēmuši izsmalcinātu kulinārijas izjūtu. Rezultātā plēsoņām izveidojusies tāda kultūras nianse kā vīraka kūpināšana un sapņu izsaukšana pie bagātīgi klāta galda.

Plēsoņu starpā tiek cienīta māksla, kas ir funkcionāla, bez liekiem izgreznojumiem. Dziesmas palīdz darīt garlaicīgus darbus. Trauki tiek apgleznoti ar motīviem, kas atbilst to praktiskajam pielietojumam. Statujas mudina atcerēties priekšteču sasniegumus. Arī ikdienas saskarsme ir lietišķa, bez garām goda atdošanas vai citām procedūrām. Tomēr tā nav brutāla, rupja kā dažām mazajām tautām.

Tirdzniecība Edit

Vienīgā no Dienvidzemes lielajām tautām, kas ir samērā pozitīvi noskaņota pret moh'a'ker, ir arenieši. Viņi ciena moh'a'ker tādēļ, ka tie bieži ir izcili karavīri. Kaut kādā veidā notiek tirdzniecība starp Plēsoņu Namu kontinenta pretējā galā esošo areniešu dzimteni Tērauda Namu. Daži pētnieki uzskata, ka to iespējamu padara ļoti spēcīgu portālu izmantošana. Šī tirdzniecība ir galvenais iemesls, kas ļauj Plēsoņu Zemei pilnībā norobežoties no pārējās Jūras Zvaigznes.

Karošana Edit

Vēstures gaitā plēsoņas vien nedaudzos gadījumos iesaistījušās militāros konfliktos par citiem Jūras Zvaigznes iedzīvotājiem.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.