FANDOM


Rietumkrasta atradenis ir noslēpumaina Ceturtā laikmeta personība. Viņš ticis izskalots krastā Dienvidzemes rietumu provincē Jūras Zvaigznē 1123 4L bez jebkādām atmiņām par savu identitāti. Sākotnēji neprazdams pateikt ne vārda vietējā valodā, viņš ļoti ātrā laikā apguvis gan valodu, gan arī visdažādākos amatus. Pētnieki spriež, ka viņš ir līdz šim vienīgais zināmais gadījums, kad indivīds bez atmiņas par savu personību un par jebkādām prasmēm neticami ātri apgūst visu, ko vien var iemācīties.

Drīz viņš ap sevi sapulcējis vietējos zvejniekus, zemniekus un amatniekus. No viņa esot starojis kāds neizprotams spēks. Šī spēka dēļ un viņa cildenās mācības dēļ viņam radušies daudzi sekotāji. Kā vēsta Eposs par Rietumkrasta atradeni, dažu gadu laikā viņš kļuvis par nozīmīgāko Jūras Zvaigznes garīgo autoritāti. Kādā dienā viņš, stāvot savu mācekļu priekšā, negaidot pazudis. Kopš tā laika par viņu nekas nav zināms.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.