FANDOM


Sapņu salas sanāksme ir miera nodibināšanai veltīta tikšanās, kas notikusi Ceturtā laikmeta sākumā (269 4L) Varavīksnes Krastam piederošajā Sapņu salā. 40 dienas ilgušās sanāksmes mērķis bijis nostiprināt mieru kontinentā. Līdz ar uguns elementa apgūšanu, lidaparātu izgudrošanu un jaunu ieroču izstrādi laikmetu mijā bija sācies Uguns Haoss - asiņainas karadarbības posms. Pārvarot paši savas iekšējās nesaskaņas un algotu slepkavu draudus, kvatori nodrošinājuši sanāksmes veiksmīgu norisi, kā rezultātā tuvākā gadsimta laikā nav notikuši liela mēroga, tostarp starpprovinču, konflikti.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.