FANDOM


Senču kults ir daudzām Dienvidzemes tautām pastāvoša prakse atcerēties un godināt savus aizgājējus. Tas var izpausties, piemēram, kā piemiņas zīmju uzturēšana, svētku svinēšana kapsētās vai senču sasniegumu un nopelnu mācīšana jaunajai paaudzei.

Jo dziļāk attiecīgajā sabiedrībā iesakņojies senču kults, jo lielāka ir neiecietība pret kapu, piramīdu un mirušajiem veltīto pazemes pilsētu izlaupītājiem.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.