FANDOM


Tērauda Pumpurs (1279 - 1402 2L) ir mežavīrs, Ozolaines (ietekmīgas Mūžīgā Meža valsts) karakungs. Viņš izraisījis Zaļo mēri, tomēr spējis ierobežot šo epidēmiju. Ieguvis vērtīgus dabas resursus Ozolainei, kas tai ļāvusi kļūt par Mūžīgā Meža ietekmīgāko valsti. 1330 2L kļuvis par Ozolaines valdnieku. Precējies ar Uguns Orhideju.

Bērnību un agru jaunību viņš pavadījis kopā ar vairākiem sava laika slavenākajiem Meža vientuļniekiem. Tie viņam mācījuši meditāciju, filozofiju un cīņas mākslu. Šīs spējas Tērauda Pumpuram vēlāk palīdzējušas dažādās dzīves situācijās.

Tērauda Pumpuram ir bijusi vēl ciešāka saskarsme ar dzīvniekiem nekā vairumam mežļaužu. Runā, ka viņš ir spējis ieiet meditatīvā stāvoklī, kas ļāvis redzēt pasauli caur tuvumā vai tālumā esoša dzīvnieka acīm. Šīs spējas viņš jaunībā esot izmantojis, lai atbrīvotos no vairākiem personiskiem ienaidniekiem.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.