FANDOM


Tumšais Vilnis (3105 - 3199 1L) ir Pirmā laikmeta zinātnieks, izgudrotājs un kartogrāfijas pamatlicējs. Piedzimis nabadzīgā Jūras Zvaigznes zvejnieka ģimenē, viņš sešu gadu vecumā zaudējis tēvu. Vēlāk izrādījies, ka puikas tēvs gājis bojā, jo viņa laiva aizbraukusi pārāk dziļi jūrā, un zvejnieki nav varējuši atrast ceļu uz krastu. Tumšais Vilnis zvērējis novērst šādu traģēdiju atkārtošanos. Visu savu mūžu viņš veltījis pētījumiem, un dzīves nogalē tie vainagojušies ar vairāku jūrniecībā noderīgu instrumentu izgudrošanu. Otrajā laikmetā, izveidojoties sasaistei ar ūdens elementu, šie instrumenti atzīti par novecojušiem, tomēr izgudrotāja neatlaidība ļāvusi viņa vārdam iemantot nemirstību.

Savos pētījumos Tumšais Vilnis arī izstrādājis pirmo detalizēto Jūras Zvaigznes piekrastes teritorijas un tuvējo salu karti.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.