FANDOM


Uguns Orhideja (1289 - 1411 2L) ir mežasieva, Ozolaines valdnieka meita. 1320 2L precējusies ar Tērauda Pumpuru un 1330 2L kļuvusi par Ozolaines valdnieci.

Savas dzīves laikā daudz ieguldījusi kultūras saglabāšanā un zinātnē. Viņas nepiepildīts sapnis bijis izveidot Mūžīgajā Mežā zinātnes un izglītības centru, kas spētu līdzināties Varavīksnes Mistēriju skolai. Cenšoties īstenot šo mērķi, viņa ir sūtījusi ekspedīcijas uz Jūras Zvaigzni, lai atrastu Skopā Kraukļa dārgumus. Pēdējā no ekspedīcijām 1410 2L vismaz daļēji ir bijusi veiksmīga. Tomēr tās vadītāja, valdnieces goda sardzes svarīga pārstāve, ir nodevusi savu valdnieci un aizbēgusi uz tālām zemēm ar visu atrasto mantu.

Slavena ir bijusi valdnieces goda sardze. Tā sastāvējusi no jaunām sievietēm, kas apguvušas dažādas cīņas mākslas.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.