FANDOM


Uguns Sala ir agninefo pilsēta uz vienas no Uguns Jūras ziemeļrietumu salām. Lai gan tā izvietojusies vulkāna krāterī un tai cauri tek lavas upes, tomēr tā tiek uzskatīta par sveštautiešiem visdraudzīgāko provinces pilsētu. Tieši caur šejieni sveštautieši iegūst vas'o'vas metālu.

Pilsētu pārvalda vietējā uguns padome. Tā nosaka, kurš tiek un kurš netiek ielaists pilsētā. Uzpirkt padomes locekļus ir neiespējami.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.