FANDOM


Ugunskuru revolūcija ir tautas masu pretošanās kustība Mūžīgajā Mežā no 930 1L līdz 2470 1L. Tā sākusies, kad 930 1L cilvēki no Zaļās Zvaigznes kopā ar lieliem mežļaužu spēkiem pie Padebešu upes ietekas Gaismas upē sakāvuši piecus indes milžus un viņu "līķus" sadedzinājuši. Par revolūcijas simbolu kļuvušas Sudraba māsas - trīs cilvēku karavadones.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.