FANDOM


Vērpējdziesma ir meditatīvs stāvoklis, kurā diženākie dziedātājzirnekļi savienojas ar bijušo, esošo un nākotnē sagaidāmo, ar visiem Mūžīgā Meža ļaudīm. To ir iespējams sasniegt tikai pēc daudzus gadus ilgiem treniņiem, un šī stāvokļa laikā vērpējzirneklis ir fiziski neaizsargāts, ievainojams. Vērpējdziesmas vienkāršotu versiju dziedātājzirnekļi ir iemācījuši dziedošajiem dziedniekiem.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.