FANDOM


Varavīksnes Mistēriju skola ir Otrajā laikmetā dibināta (855 2L) elitāra izglītības iestāde Dienvidzemes austrumu provincē Varavīksnes Krastā. Tā izveidota, apvienojot vairākas senas skolas. Varavīksnes Mistēriju skola ilgstoši bijusi Dienvidzemes nozīmīgākais studiju un pētniecības centrs, ieliekot pamatus turpmākai izglītības un zinātnes attīstībai kontinentā.

211 3L sākusies nesamierināma sāncensība starp Varavīksnes Mistēriju skolu un krietni jaunāko Lielās Gudrinieku salas izglītības un pētniecības centru.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.