FANDOM


Zīmju lasītāji ir kvatoru organizācija Ceturtajā laikmetā, kas nodarbojas ar notikumu analīzi, cenšoties modelēt to tālāko virzību. Viņu aģenti dalās trijās daļās. "Baumotāji" ceļo pa kontinentu, pētīdami sabiedrības noskaņojumu un savācot pat vismuļķīgākās baumas. "Burtotāji" pēta visdažādākos rakstītos tekstus, veltījot lielu daļu sava mūža to nokopēšanai. Savukārt "Gudrotāji" apstrādā visu savākto informāciju un cenšas saskatīt tajā kopsakarības.

Nopietni kvatoru lēmumi netiek pieņemti bez konsultēšanās ar Zīmju lasītājiem. Tāpat ir zināmi gadījumi, kad citas tautas maksājušas lielas summas par viņu padomu.

Ir dzirdēts, ka reiz Zīmju lasītājos iefiltrējušies slepkavas, kas nogalinājuši daļu no talantīgākajiem organizācijas aģentiem. Viņu mērķis esot bijis novājinot kvatorus pirms kāda militāra uzbrukuma. Tomēr šis uzbrukums nav noticis. Iespējams, ka to apturējuši kādi varoņi, kuru vārdus vēsture nav saglabājusi.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.