FANDOM


Zaļās jostas gvarde ir pusmilitāra Maizes Lauku iedzīvotāju organizācija. To veido visdažādākie sabiedrības slāņi, no cietumniekiem līdz aristokrātu jaunākajām atvasēm. Organizācijas mērķis ir rūpēties par Zaļās jostas nepārtrauktu atjaunošanu.

Interesanti, ka organizācijai ir oriģināla pakāpju sistēma, kas balstīta uz nēsājamā auduma kvalitāti. Neatkarīgi no izcelsmes jebkurš organizācijas jaunais biedrs nēsā visrupjākā auduma drānas. Tikai laika gaitā, gūstot atzinību par veiksmīgiem darbiem organizācijas labā, tiek iegūtas tiesības nēsāt arvien labākas drānas.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.