FANDOM


Zemes mehi ir vieni no Dienvidzemes pamatiedzīvotājiem. Viņi ir elementālļaudis, kuru ķermeņus veido akmeņi, nevis miesa. Augumā parasti variējas no četrām līdz septiņām pēdām, bet viņu līderi var sasniegt vairāku desmitu pēdu garumu. Galvenie valstiskie veidojumi sastopami Debesu Kalnos, bet šī tauta ir arī izkaisīta pa visām pārējām kontinenta provincēm.

Karošana Edit

Zemes mehi ir samērā miermīlīga tauta, kura labprāt gribētu, lai neviens viņus neaiztiek. Tomēr, vajadzības spiesti, viņi mēdz iesaistīties konfliktos, kļūstot par biedējošiem pretiniekiem.

Sadzīve Edit

Zemes mehi ir Dienvidzemes labākie celtnieki. Viņi izjūt akmeni citādāk nekā pārējās tautas. Neviens īpaši nozīmīgs celtniecības projekts, kurā izmanto akmeņus, nav iedomājams bez šīs tautas pārstāvju līdzdalības. Tomēr vairākos laika posmos dažas spēcīgākas tautas ir paverdzinājušas zemes mehus.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.